Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng nhẹ vào cuối tuần sau khi giảm mạnh 4 phiên liên tiếp
 

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng nhẹ vào cuối tuần sau khi giảm mạnh 4 phiên liên tiếp

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 5/2017, 6/2017 và 7/2017 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Nguồn: Shfe