Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng nhẹ trong tuần này nhờ Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận trong đàm phán
 

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng nhẹ trong tuần này nhờ Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận trong đàm phán

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 11/2019, 1/20203/2020 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

 Nguồn: Shfe

Tin tham khảo