Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng nhẹ sau kỳ nghỉ Tết dương lịch

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng nhẹ sau kỳ nghỉ Tết dương lịch

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 1/2019, 3/2019 và 4/2019 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Nguồn: Shfe