Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng mạnh trong đầu tuần nhưng giảm nhẹ trong cuối tuần theo giá dầu thế giới
 

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng mạnh trong đầu tuần nhưng giảm nhẹ trong cuối tuần theo giá dầu thế giới

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 10/2019, 11/2019 và 12/2019 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

 Nguồn: Shfe