Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giao dịch ảm đạm trong tuần này

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giao dịch ảm đạm trong tuần này

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 10/2018, 11/2018 và 1/2019 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Nguồn: Shfe