Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giao dịch ảm đạm trong tuần này do nghỉ lễ
 

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giao dịch ảm đạm trong tuần này do nghỉ lễ

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 5/2019, 6/2019 và 7/2019 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Nguồn: Shfe