Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm xuống mức thấp nhất gần 2 tháng
 

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm xuống mức thấp nhất gần 2 tháng

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 6/2018, 7/2018 và 8/2018 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Nguồn: Shfe