Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm trong tuần này trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Trung bế tắc
 

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm trong tuần này trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Trung bế tắc

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 8/2019, 9/2019 và 10/2019 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Nguồn: Shfe