Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm nhẹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm nhẹ

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 6/2018, 7/2018 và 8/2018 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Nguồn: Shfe