Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm mạnh, giao dịch ảm đạm sau các kỳ nghỉ lễ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm mạnh, giao dịch ảm đạm sau các kỳ nghỉ lễ

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 10/2017, 11/2017 và 1/2018 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Nguồn: Shfe