Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm do lo ngại căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng
 

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm do lo ngại căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 7/2019, 8/2019 và 9/2019 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Nguồn: Shfe