Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm do lo ngại căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng