Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm 4 phiên liên tiếp

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm 4 phiên liên tiếp

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 7/2017, 8/2017 và 9/2017 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Nguồn: Shfe