Giá cao su thiên nhiên sàn Thượng Hải giảm mạnh xuống mức thấp nhất 2 tháng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thiên nhiên sàn Thượng Hải giảm mạnh xuống mức thấp nhất 2 tháng

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 3/2018, 4/2018 và 5/2018 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Nguồn: Shfe