Giá cao su thế giới ngày 9/9/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 9/9/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 9/9

Chủng loại

Bán ra

Ngày 9/9

Ngày 6/9

SMR CV, cent/kg

-

181.75

SMR L, cent/kg

-

179.30

Latex (Iso 2004), sen/kg

-

438.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2019 tại Tocom và tháng 9/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 9/9

 

Ngày 9/9

Ngày 6/9

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

166.0

165.0

1.0

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11110

11050

60

 

Tin tham khảo