Giá cao su thế giới ngày 9/7/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 9/7/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 9/7

Chủng loại

Bán ra

Ngày 9/7

Ngày 8/7

SMR CV, cent/kg

199.65

200.85

SMR L, cent/kg

197.20

198.40

Latex (Iso 2004), sen/kg

477.00

480.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2019 tại Tocom và tháng 7/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 9/7

 

Ngày 9/7

Ngày 8/7

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

230.0

231.0

-1.0

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

10865

11125

-260

Tin tham khảo