Giá cao su thế giới ngày 9/5/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 9/5/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 9/5

Chủng loại

Bán ra

Ngày 9/5

Ngày 8/5

SMR CV, cent/kg

223.25

222.35

SMR L, cent/kg

218.35

217.45

Latex (Iso 2004), sen/kg

475.50

473.50

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2019 tại Tocom và tháng 5/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 9/5

 

Ngày 9/5

Ngày 8/5

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

189.4

189.7

-0.3

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11500

11575

-75

Tin tham khảo