Giá cao su thế giới ngày 9/1/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 9/1/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 9/1

Chủng loại

Bán ra

Ngày 9/1

Ngày 8/1

SMR CV, cent/kg

194.75

194.25

SMR L, cent/kg

189.80

189.30

Latex (Iso 2004), sen/kg

401.00

400.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2019 tại Tocom và tháng 1/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 9/1

 

Ngày 9/1

Ngày 8/1

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

186.9

181.4

5.5

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11540

11430

110

Tin tham khảo