Giá cao su thế giới ngày 8/7/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 8/7/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 8/7

Chủng loại

Bán ra

Ngày 8/7

Ngày 5/7

SMR CV, cent/kg

200.85

205.25

SMR L, cent/kg

198.40

202.80

Latex (Iso 2004), sen/kg

480.00

489.50

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2019 tại Tocom và tháng 7/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 8/7

 

Ngày 8/7

Ngày 5/7

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

231.0

229.7

1.3

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11125

11155

-30

Tin tham khảo