Giá cao su thế giới ngày 8/6/2018
 

Giá cao su thế giới ngày 8/6/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 08/06

Chủng loại

Bán ra

Ngày 08/06

Ngày 07/06

SMR CV, cent/kg

183.40

183.65

SMR L, cent/kg

167.95

167.75

Latex (Iso 2004), sen/kg

443.00

440.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2018 tại Tocom và tháng 6/2018 Thượng Hải chốt phiên ngày 08/06

 

Ngày 08/06

Ngày 07/06

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

171.6

172.9

-1.3

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11265

11265

0

Tin tham khảo