Giá cao su thế giới ngày 8/5/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 8/5/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 8/5

Chủng loại

Bán ra

Ngày 8/5

Ngày 7/5

SMR CV, cent/kg

222.35

223.70

SMR L, cent/kg

217.45

218.80

Latex (Iso 2004), sen/kg

473.50

476.50

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2019 tại Tocom và tháng 5/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 8/5

 

Ngày 8/5

Ngày 7/5

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

189.7

189.6

0.1

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11575

11540

35

Tin tham khảo