Giá cao su thế giới ngày 8/11/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 8/11/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 8/11

Chủng loại

Bán ra

Ngày 8/11

Ngày 7/11

SMR CV, cent/kg

180.70

181.80

SMR L, cent/kg

178.25

179.35

Latex (Iso 2004), sen/kg

428.50

433.50

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2019 tại Tocom và tháng 11/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 8/11

 

Ngày 8/11

Ngày 7/11

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

158.9

159.0

-0.1

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11130

11175

-45

Tin tham khảo