Giá cao su thế giới ngày 8/11/2018
 

Giá cao su thế giới ngày 8/11/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 8/11

Chủng loại

Bán ra

Ngày 8/11

Ngày 7/11

SMR CV, cent/kg

168.00

167.95

SMR L, cent/kg

157.75

157.85

Latex (Iso 2004), sen/kg

395.00

396.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2018 tại Tocom và tháng 11/2018 Thượng Hải chốt phiên ngày 8/11

 

Ngày 8/11

Ngày 7/11

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

138.8

139.4

-0.6

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

10220

10200

20

Tin tham khảo