Giá cao su thế giới ngày 7/6/2018
 

Giá cao su thế giới ngày 7/6/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 07/06

Chủng loại

Bán ra

Ngày 07/06

Ngày 06/06

SMR CV, cent/kg

183.65

183.50

SMR L, cent/kg

167.75

167.40

Latex (Iso 2004), sen/kg

440.00

435.50

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2018 tại Tocom và tháng 6/2018 Thượng Hải chốt phiên ngày 07/06

 

Ngày 07/06

Ngày 06/06

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

172.9

171.3

1.6

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11265

11125

140

Tin tham khảo