Giá cao su thế giới ngày 7/1/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 7/1/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 7/1

Chủng loại

Bán ra

Ngày 7/1

Ngày 4/1

SMR CV, cent/kg

190.85

191.25

SMR L, cent/kg

185.90

186.35

Latex (Iso 2004), sen/kg

390.50

396.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2019 tại Tocom và tháng 1/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 7/1

 

Ngày 7/1

Ngày 4/1

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

177.9

175.2

2.7

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11500

11425

75

 

Tin tham khảo