Giá cao su thế giới ngày 6/6/2018
 

Giá cao su thế giới ngày 6/6/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 06/06

Chủng loại

Bán ra

Ngày 06/06

Ngày 05/06

SMR CV, cent/kg

183.50

183.45

SMR L, cent/kg

167.40

167.20

Latex (Iso 2004), sen/kg

435.50

450.50

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2018 tại Tocom và tháng 6/2018 Thượng Hải chốt phiên ngày 06/06

 

Ngày 06/06

Ngày 05/06

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

171.3

170.1

1.2

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11125

11450

-325

Tin tham khảo