Giá cao su thế giới ngày 6/12/2018
 

Giá cao su thế giới ngày 6/12/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 6/12

Chủng loại

Bán ra

Ngày 6/12

Ngày 5/12

SMR CV, cent/kg

160.90

162.25

SMR L, cent/kg

149.80

151.15

Latex (Iso 2004), sen/kg

374.50

379.50

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2018 tại Tocom và tháng 1/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 6/12

 

Ngày 6/12

Ngày 5/12

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

141.8

141.2

0.6

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

10995

10905

90

Tin tham khảo