Giá cao su thế giới ngày 5/7/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 5/7/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 5/7

Chủng loại

Bán ra

Ngày 5/7

Ngày 4/7

SMR CV, cent/kg

205.25

204.80

SMR L, cent/kg

202.80

202.35

Latex (Iso 2004), sen/kg

489.50

489.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2019 tại Tocom và tháng 7/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 5/7

 

Ngày 5/7

Ngày 4/7

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

229.7

228.6

1.1

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11155

11050

105

Tin tham khảo