Giá cao su thế giới ngày 5/6/2018
 

Giá cao su thế giới ngày 5/6/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 05/06

Chủng loại

Bán ra

Ngày 05/06

Ngày 04/06

SMR CV, cent/kg

183.45

183.20

SMR L, cent/kg

167.20

166.85

Latex (Iso 2004), sen/kg

450.50

463.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2018 tại Tocom và tháng 6/2018 Thượng Hải chốt phiên ngày 05/06

 

Ngày 05/06

Ngày 04/06

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

170.1

173.1

-3.0

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11450

11450

0

Tin tham khảo