Giá cao su thế giới ngày 4/6/2018
 

Giá cao su thế giới ngày 4/6/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 04/06

Chủng loại

Bán ra

Ngày 04/06

Ngày 01/06

SMR CV, cent/kg

183.20

182.40

SMR L, cent/kg

166.85

165.95

Latex (Iso 2004), sen/kg

463.00

466.50

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2018 tại Tocom và tháng 6/2018 Thượng Hải chốt phiên ngày 04/06

 

Ngày 04/06

Ngày 01/06

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

173.1

174.6

-1.5

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11450

11445

5

Tin tham khảo