Giá cao su thế giới ngày 30/1/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 30/1/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 30/1

Chủng loại

Bán ra

Ngày 30/1

Ngày 29/1

SMR CV, cent/kg

189.85

189.45

SMR L, cent/kg

184.90

184.50

Latex (Iso 2004), sen/kg

389.00

388.50

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2019 tại Tocom và tháng 3/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 30/1

 

Ngày 30/1

Ngày 29/1

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

183.7

186.6

-2.9

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11540

11510

30

Tin tham khảo