Giá cao su thế giới ngày 29/6/2018
 

Giá cao su thế giới ngày 29/6/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 29/06

Chủng loại

Bán ra

Ngày 29/06

Ngày 28/06

SMR CV, cent/kg

180.40

180.90

SMR L, cent/kg

168.95

169.45

Latex (Iso 2004), sen/kg

437.50

440.50

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2018 tại Tocom và tháng 7/2018 Thượng Hải chốt phiên ngày 29/06

 

Ngày 29/06

Ngày 28/06

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

168.5

167.8

0.7

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

10305

10315

-10

Tin tham khảo