Giá cao su thế giới ngày 29/1/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 29/1/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 29/1

Chủng loại

Bán ra

Ngày 29/1

Ngày 28/1

SMR CV, cent/kg

189.45

190.25

SMR L, cent/kg

184.50

185.30

Latex (Iso 2004), sen/kg

388.50

390.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2019 tại Tocom và tháng 3/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 29/1

 

Ngày 29/1

Ngày 28/1

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

186.6

196.5

-9.9

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11365

11540

-175

Tin tham khảo