Giá cao su thế giới ngày 28/1/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 28/1/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 28/1

Chủng loại

Bán ra

Ngày 28/1

Ngày 25/1

SMR CV, cent/kg

190.25

189.45

SMR L, cent/kg

185.30

184.55

Latex (Iso 2004), sen/kg

390.00

392.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2019 tại Tocom và tháng 3/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 28/1

 

Ngày 28/1

Ngày 25/1

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

196.5

199.5

-3.0

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11540

11510

30

Tin tham khảo