Giá cao su thế giới ngày 22/6/2018
 

Giá cao su thế giới ngày 22/6/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 22/06

Chủng loại

Bán ra

Ngày 22/06

Ngày 21/06

SMR CV, cent/kg

181.70

181.15

SMR L, cent/kg

168.50

167.60

Latex (Iso 2004), sen/kg

430.00

427.50

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2018 tại Tocom và tháng 7/2018 Thượng Hải chốt phiên ngày 22/06

 

Ngày 22/06

Ngày 21/06

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

160.0

161.1

-1.1

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

10195

10180

15

Tin tham khảo