Giá cao su thế giới ngày 21/6/2018
 

Giá cao su thế giới ngày 21/6/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 21/06

Chủng loại

Bán ra

Ngày 21/06

Ngày 20/06

SMR CV, cent/kg

181.15

180.90

SMR L, cent/kg

167.60

167.45

Latex (Iso 2004), sen/kg

427.50

427.50

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2018 tại Tocom và tháng 7/2018 Thượng Hải chốt phiên ngày 21/06

 

Ngày 21/06

Ngày 20/06

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

161.1

160.8

0.3

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

10180

10070

110

Tin tham khảo