Giá cao su thế giới ngày 20/6/2018
 

Giá cao su thế giới ngày 20/6/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 20/06

Chủng loại

Bán ra

Ngày 20/06

Ngày 19/06

SMR CV, cent/kg

180.90

180.95

SMR L, cent/kg

167.45

167.20

Latex (Iso 2004), sen/kg

427.50

430.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2018 tại Tocom và tháng 7/2018 Thượng Hải chốt phiên ngày 20/06

 

Ngày 20/06

Ngày 19/06

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

160.8

156.3

4.5

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

10070

9990

80

Tin tham khảo