Giá cao su thế giới ngày 20/4/2018
 

Giá cao su thế giới ngày 20/4/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 20/04

Chủng loại

Bán ra

Ngày 20/04

Ngày 19/04

SMR CV, cent/kg

188.25

188.55

SMR L, cent/kg

166.30

165.70

Latex (Iso 2004), sen/kg

442.00

443.50

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2018 tại Tocom và tháng 5/2018 Thượng Hải chốt phiên ngày 20/04

 

Ngày 20/04

Ngày 19/04

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

180.3

179.5

0.8

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11255

11100

155

Tin tham khảo