Giá cao su thế giới ngày 19/6/2018
 

Giá cao su thế giới ngày 19/6/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 19/06

Chủng loại

Bán ra

Ngày 19/06

Ngày 18/06

SMR CV, cent/kg

180.95

181.00

SMR L, cent/kg

167.20

167.05

Latex (Iso 2004), sen/kg

430.00

435.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2018 tại Tocom và tháng 7/2018 Thượng Hải chốt phiên ngày 19/06

 

Ngày 19/06

Ngày 18/06

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

156.3

160.6

-4.3

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

9990

-

-

Tin tham khảo