Giá cao su thế giới ngày 18/6/2018
 

Giá cao su thế giới ngày 18/6/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 18/06

Chủng loại

Bán ra

Ngày 18/06

Ngày 15/06

SMR CV, cent/kg

181.00

-

SMR L, cent/kg

167.05

-

Latex (Iso 2004), sen/kg

435.00

-

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2018 tại Tocom và tháng 6/2018 Thượng Hải chốt phiên ngày 18/06

 

Ngày 18/06

Ngày 15/06

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

160.6

166.5

-5.9

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

-

11010

-

Tin tham khảo