Giá cao su thế giới ngày 17/6/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 17/6/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 17/6

Chủng loại

Bán ra

Ngày 17/6

Ngày 14/6

SMR CV, cent/kg

230.65

231.45

SMR L, cent/kg

225.80

226.55

Latex (Iso 2004), sen/kg

497.00

498.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2019 tại Tocom và tháng 6/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 17/6

 

Ngày 17/6

Ngày 14/6

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

237.0

235.6

1.4

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11700

11865

-165

Tin tham khảo