Giá cao su thế giới ngày 16/5/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 16/5/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 16/5

Chủng loại

Bán ra

Ngày 16/5

Ngày 15/5

SMR CV, cent/kg

226.15

223.80

SMR L, cent/kg

221.30

218.90

Latex (Iso 2004), sen/kg

485.50

480.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2019 tại Tocom và tháng 5/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 16/5

 

Ngày 16/5

Ngày 15/5

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

203.0

199.9

3.1

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11875

11470

405

Tin tham khảo