Giá cao su thế giới ngày 16/4/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thế giới ngày 16/4/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 16/04

Chủng loại

Bán ra

Ngày 16/04

Ngày 13/04

SMR CV, cent/kg

188.30

189.10

SMR L, cent/kg

164.05

164.20

Latex (Iso 2004), sen/kg

447.00

447.50

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2018 tại Tocom và tháng 4/2018 Thượng Hải chốt phiên ngày 16/04

 

Ngày 16/04

Ngày 13/04

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

170.8

174.9

-4.1

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

10500

10500

0

Tin tham khảo