Giá cao su thế giới ngày 15/6/2018
 

Giá cao su thế giới ngày 15/6/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 15/06

Chủng loại

Bán ra

Ngày 15/06

Ngày 14/06

SMR CV, cent/kg

-

181.40

SMR L, cent/kg

-

167.05

Latex (Iso 2004), sen/kg

-

428.50

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2018 tại Tocom và tháng 6/2018 Thượng Hải chốt phiên ngày 15/06

 

Ngày 15/06

Ngày 14/06

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

166.5

168.9

-2.4

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11010

11010

0

Tin tham khảo