Giá cao su thế giới ngày 15/5/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 15/5/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 15/5

Chủng loại

Bán ra

Ngày 15/5

Ngày 14/5

SMR CV, cent/kg

223.80

224.25

SMR L, cent/kg

218.90

219.40

Latex (Iso 2004), sen/kg

480.00

481.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2019 tại Tocom và tháng 5/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 15/5

 

Ngày 15/5

Ngày 14/5

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

199.9

197.7

2.2

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11410

11475

-65

Tin tham khảo