Giá cao su thế giới ngày 14/6/2018
 

Giá cao su thế giới ngày 14/6/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 14/06

Chủng loại

Bán ra

Ngày 14/06

Ngày 13/06

SMR CV, cent/kg

181.40

182.10

SMR L, cent/kg

167.05

167.35

Latex (Iso 2004), sen/kg

428.50

432.50

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2018 tại Tocom và tháng 6/2018 Thượng Hải chốt phiên ngày 14/06

 

Ngày 14/06

Ngày 13/06

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

168.9

170.1

-1.2

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11010

11010

0

Tin tham khảo