Giá cao su thế giới ngày 14/5/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 14/5/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 14/5

Chủng loại

Bán ra

Ngày 14/5

Ngày 13/5

SMR CV, cent/kg

224.25

225.30

SMR L, cent/kg

219.40

220.40

Latex (Iso 2004), sen/kg

481.00

482.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2019 tại Tocom và tháng 5/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 14/5

 

Ngày 14/5

Ngày 13/5

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

197.7

195.9

1.8

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11475

11500

-25

Tin tham khảo