Giá cao su thế giới ngày 13/6/2018
 

Giá cao su thế giới ngày 13/6/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 13/06

Chủng loại

Bán ra

Ngày 13/06

Ngày 12/06

SMR CV, cent/kg

182.10

182.90

SMR L, cent/kg

167.35

168.00

Latex (Iso 2004), sen/kg

432.50

442.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2018 tại Tocom và tháng 6/2018 Thượng Hải chốt phiên ngày 13/06

 

Ngày 13/06

Ngày 12/06

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

170.1

172.4

-2.3

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11010

11010

0

Tin tham khảo