Giá cao su thế giới ngày 13/5/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 13/5/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 13/5

Chủng loại

Bán ra

Ngày 13/5

Ngày 10/5

SMR CV, cent/kg

225.30

224.40

SMR L, cent/kg

220.40

219.50

Latex (Iso 2004), sen/kg

482.00

479.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2019 tại Tocom và tháng 5/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 13/5

 

Ngày 13/5

Ngày 10/5

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

195.9

195.0

0.9

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11500

11545

-45

Tin tham khảo