Giá cao su thế giới ngày 12/9/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 12/9/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 12/9

Chủng loại

Bán ra

Ngày 12/9

Ngày 11/9

SMR CV, cent/kg

183.60

183.35

SMR L, cent/kg

181.20

180.95

Latex (Iso 2004), sen/kg

441.00

440.50

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2019 tại Tocom và tháng 9/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 12/9

 

Ngày 12/9

Ngày 11/9

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

165.8

164.8

1.0

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11020

11010

10

Tin tham khảo