Giá cao su thế giới ngày 12/7/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 12/7/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 12/7

Chủng loại

Bán ra

Ngày 12/7

Ngày 11/7

SMR CV, cent/kg

199.40

199.50

SMR L, cent/kg

196.90

197.05

Latex (Iso 2004), sen/kg

472.50

475.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2019 tại Tocom và tháng 7/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 12/7

 

Ngày 12/7

Ngày 11/7

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

229.9

230.0

-0.1

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

10600

10600

0

Tin tham khảo